Värmebehandling

Pallservice Renova AB har en av Jordbruksverket godkänd kammare för värmebehandling av virke, och kan därför erbjuda sina kunder såväl nytillverkade som begagnade pallar och annat träemballage i en godkänd kvalitet. Företagets licensnummer är SE-AB6871, vilket stämplas på produkterna efter genomförd värmebehandling. För att klara kraven värms virket upp till 56°C, i kärnan, och hålls i den temperaturen i minst 30 minuter.

Under år 2000 fann växtinspektionerna inom EU tallvedsnematoden, en rundmask, i prover från pallar och träförpackningar från Kanada, USA, Japan och Kina. Masken kan orsaka stora skador på skogsbeståndet.

Detta leder så småningom till att beslut tas om att allt förpackningsvirke som importeras från tredje land ska vara värmebehandlat. På samma sätt finns det många länder utanför EU som ställer krav på att det förpackningsvirke de importerar ska vara värmebehandlat enligt FAO:s standard ISPM 15. (FAO är FN:s organ för livsmedels- och jordbruksfrågor).

Fullständig förteckning med föreskrifter finns på Jordbruksverkets hemsida:http://www.sjv.se/traemballage.

Vid transporter mellan EU-länder ställs inga krav enligt ovan.

1_3_1 1_3_2