Sortering

Sortering av EUR-lastpallar följer de Sorteringsregler för EUR-lastpallar som utarbetats av Det Norske Veritas (DNV), PAREBO (Licensierade Pallreparatörers Branschorganisation), Bring Frigoscandia, DHL, SV Road, Green Cargo, Schenker, Coop, Bergendahls och ICA.

Sorteringen sker i pallsorteringsmaskin med okulär besiktning av varje pall.

1_4_1