En komplett partner inom pallservice

Pallservice Renova AB är ett certifierat reparationsföretag av lastpallar EUR samt certifierade av Jordbruksverket att utföra värmebehandling av träemballage enligt ISPM 15. Vår fabrik och vårt kontor ligger i Nykvarn, 10 km väster om Södertälje, utmed E 20.

Vi är helt inriktade på företag och som följd av detta har vi antagit en policy när det gäller vår handel att inte köpa från privatpersoner utan enbart med förtag. Vår verksamhet omfattas av:

Reparation

Vi utför licensierade reparationer av EUR-pallar. Vi reparerar EUR-pallar med högst 4 fel. I de fall lastpallen omfattas av flera fel utrangeras den och blir till s. k. B-pall, som ”avidentifieras” genom att märkningarna på EUR-klossarna övermålas. Pallar av sämre kvalitet än s. k. B-pallar skrotas och kasseras. Kasserade lastpallar återvinns genom flisning.

Nytillverkning

Pallservice Renova AB levererar halvpallar, lastpallar i specialmått, pallkragar och en stor mängd av övrigt nytillverkat emballagematerial. Alla nytillverkade produkter är naturligtvis värmebehandlade enligt ISPM 15. Vi kan också tillhandahålla nya EUR-pallar.

Värmebehandling

Pallservice Renova AB har en av Jordbruksverket godkänd kammare för värmebehandling av virke, och kan därför erbjuda sina kunder såväl nytillverkade som begagnade pallar och annat träemballage i en godkänd kvalitet. Företagets licensnummer är SE-AB6871, vilket stämplas på produkterna efter genomförd värmebehandling.

Sortering

Sortering av EUR-lastpallar följer de Sorteringsregler för EUR-lastpallar som utarbetats av Det Norske Veritas (DNV), PAREBO (Licensierade Pallreparatörers Branschorganisation), Bring Frigoscandia, DHL, SV Road, Green Cargo, Schenker, Coop, Bergendahls och ICA. Sorteringen sker i pallsorteringsmaskin med okulär besiktning av varje pall.

Köp och sälj

Är du intresserad av att köpa eller sälja EUR-pallar, B-pallar, halvpallar, pallkragar, engångspallar m.m? Ring oss på telefon 08-554 909 91 eller fyll i vårt kontaktformulär så tar vi kontakt med dig snarast. Vår policy är att inte handla med privatpersoner utan enbart med företag. Alla inköp sker mot faktura.