Ett ledande företag inom hantering och produktion av lastpallar

Pallservice Renova AB startade 1982 och är alltsedan dess ett certifierat reparationsföretag av lastpallar EUR. Certifierat av Det Norske Veritas (DNV), licens nr. A 21.

Sedan 2008 är vi också certifierade av Jordbruksverket att utföra värmebehandling av träemballage enligt ISPM 15. Licensnr SE-AB 6871. Vår fabrik och vårt kontor ligger i Nykvarn, 10 km väster om Södertälje, utmed E 20. Vi är ett familjeföretag med 18 anställda.

Vi är helt inriktade på företag och som följd av detta har vi antagit en policy när det gäller vår handel att inte köpa från privatpersoner utan enbart med förtag. Alla inköp sker mot faktura.

Vi har som målsättning av växa av egen kraft och är sedan 17 år tilldelade trippel A-rating (AAA) för högsta kreditvärdighet. Företaget är medlem i Företagarna, Nykvarns Företagarförening samt PAREBO (Licensierade Pallreparatörers Branschorganisation).

aaa dnv syna ispm15_small

Köpa eller Sälja Pall?

Är du intresserad av att köpa eller sälja EUR-pallar, B-pallar, halvpallar, pallkragar, engångspallar m.m?

pall

Ring oss på telefon 08-554 909 90 eller fyll i och skicka formuläret här så tar vi kontakt med dig snarast. Vår policy är att inte handla med privatpersoner utan enbart med företag. Alla inköp sker mot faktura.