Effektivisera ditt företags pallhantering

Kunder hos transportföretagen Bring Frigoscandia, DHL, Green Cargo och Schenker kan ansluta sig till pallöverföringssystemet – PÖS, vilket innebär att respektive kunds pallflöden av godkända EUR-lastpallar registreras och redovisas i form av pallsaldobesked vanligtvis per den 15 resp 30:e varje månad. En förutsättning är att både avsändare och mottagare är anslutna till tjänsten.

Pallskuld

Uppstår pallskuld skall den företrädesvis regleras genom att motsvarande antal godkända EUR-pallar återlämnas till respektive transportföretags palldepå. Om så inte sker debiteras kunden en pallkostnad baserad på återköpspris för nytillverkade EUR-pallar. Alternativt kan begagnade, godkända EUR-pallar beställas hos oss till ett väsentligt lägre pris.

Tillgodohavande

Uppstår tillgodohavande av EUR-lastpallar kan man “ta ut” pallarna från respektive palldepå. Minimiantal per “utkörning” bestäms av respektive transportör.

Mer information

Lämnas av respektive transportföretag eller av oss när det gäller reglering av pallskuld(er).

 

Köpa eller Sälja Pall?

Är du intresserad av att köpa eller sälja EUR-pallar, B-pallar, halvpallar, pallkragar, engångspallar m.m?

pall

Ring oss på telefon 08-554 909 90 eller fyll i och skicka formuläret här så tar vi kontakt med dig snarast. Vår policy är att inte handla med privatpersoner utan enbart med företag. Alla inköp sker mot faktura.